Mikuláš 2023

Nesmierne nás teší keď môžeme deťom vyčariť úsmev na tváričkách. Mikuláš je jedna zo špeciálnych príležitostí vidieť iskričky nádeje keď fantázia ožíva, a my prichádzame ako Mikuláš a jeho pomocníci, ktorí si s deťmi zaspievajú a zatancujú. Náš čertík nemá za úlohu desiť deti, ale ukázať im, že sa vie polepšiť vďaka anjelikovi. Našim poslaním je, aby si detičky zapamätali návštevu Mikuláša z ANIMATEAM DADA, pretože to čo robíme, robíme s láskou a robíme to pre ne.

Prednáška pána doktora PhDr. Roberta Krauseho, PhD. MPH, MBA

Naši lektori mali možnosť zúčastniť sa v rámci školenia prednášky pána doktora Krauseho, ktorá bola pre nás nesmiernym prínosom. Pri tejto špeciálnej príležitosti sme pozvali aj pani riaditeľky a pedagógov z okolia. Prednáška sa týkala sociálno-patologických javov a porozumeniu detskej mysle, ktorá je v predškolskom veku veľmi krehká. Ako pán doktor hovorí, je dôležité, čo nosíme v sebe, nie to, čo nosíme na sebe a s tým súhlasíme, nakoľko javy, ako sú závislosť či už na alkohole, cigaretách alebo drogách sa v našej spoločnosti vyskytujú neustále a v značnej miere sú zľahčované. Doktor Krause upozorňuje, že veľký vplyv na deti...

Ahojte kamaráti,

vitajte na našej stránke, ktorá je venovaná nielen Vám deťom, ale aj Vašim pani riaditeľkám, učiteľkám a rodičom. Som líška Dada a rada spoznávam nových kamarátov prostredníctvom pohybu, tanca, umenia, tvorenia a divadla. JA líška Dada, ktorá k Vám prichádza ako maňuška s mojimi lektormi, vedieme krúžky v materských školách, centrách a zariadeniach pre deti, kde sa pravidelne stretávame počas celého školského roka. Ak chcete, aby som navštevovala aj Vaše zariadenie, stačí, ak nám zavoláte na telefónne číslo 0908 943 001 a odpoviem Vám na Vaše otázky. Na našich krúžkoch je nielen zábava, ale aj veľa pohybu (dokonca aj na výtvarnej), spoznávania a napredovanie v danej oblasti.  Tak KUK podstránku...