Prednáška pána doktora PhDr. Roberta Krauseho, PhD. MPH, MBA

Naši lektori mali možnosť zúčastniť sa v rámci školenia prednášky pána doktora Krauseho, ktorá bola pre nás nesmiernym prínosom. Pri tejto špeciálnej príležitosti sme pozvali aj pani riaditeľky a pedagógov z okolia. Prednáška sa týkala sociálno-patologických javov a porozumeniu detskej mysle, ktorá je v predškolskom veku veľmi krehká. Ako pán doktor hovorí, je dôležité, čo nosíme v sebe, nie to, čo nosíme na sebe a s tým súhlasíme, nakoľko javy, ako sú závislosť či už na alkohole, cigaretách alebo drogách sa v našej spoločnosti vyskytujú neustále a v značnej miere sú zľahčované. Doktor Krause upozorňuje, že veľký vplyv na deti...

Mikuláš 2023

Nesmierne nás teší keď môžeme deťom vyčariť úsmev na tváričkách. Mikuláš je jedna zo špeciálnych príležitostí vidieť iskričky nádeje keď fantázia ožíva, a my prichádzame ako Mikuláš a jeho pomocníci, ktorí si s deťmi zaspievajú a zatancujú. Náš čertík nemá za úlohu desiť deti, ale ukázať im, že sa vie polepšiť vďaka anjelikovi. Našim poslaním je, aby si detičky zapamätali návštevu Mikuláša z ANIMATEAM DADA, pretože to čo robíme, robíme s láskou a robíme to pre ne.