Prednáška pána doktora PhDr. Roberta Krauseho, PhD. MPH, MBA

Naši lektori mali možnosť zúčastniť sa v rámci školenia prednášky pána doktora Krauseho, ktorá bola pre nás nesmiernym prínosom. Pri tejto špeciálnej príležitosti sme pozvali aj pani riaditeľky a pedagógov z okolia.

Prednáška sa týkala sociálno-patologických javov a porozumeniu detskej mysle, ktorá je v predškolskom veku veľmi krehká. Ako pán doktor hovorí, je dôležité, čo nosíme v sebe, nie to, čo nosíme na sebe a s tým súhlasíme, nakoľko javy, ako sú závislosť či už na alkohole, cigaretách alebo drogách sa v našej spoločnosti vyskytujú neustále a v značnej miere sú zľahčované.

Doktor Krause upozorňuje, že veľký vplyv na deti majú rodičia, ale aj rovesníci a prostredie, v ktorom vyrastajú, a preto radí, aby sme my, dospelí, boli čímsi ako zdravý vzor správania pre deti.

,,Byť vzorom nie je jednoduché, je to veľká zodpovednosť. Môžem výrazným spôsobom ovplyvniť životy ľudí, ktorí ma nasledujú,“ a tým poukazuje na deti, ktoré ako svoj prvý vzor vnímajú práve rodičov.

Základ zdravého psychického vývoja detí je komunikácia a empatia.

Chceme Vašim deťom dať čo najlepší základ do života, pracovať s nimi nielen ako lektori záujmových krúžkov, ale vypočuť ich a pomôcť im nájsť odpovede na svoje otázky. Preto veríme, že nás táto prednáška posunula vpred a budeme hrdinami na správnom mieste vo Vašich škôlkach.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *