KRÚŽKY

Záujmové krúžky priamo vo vašej škôlke, materskom alebo rodinnom centre.

Doprajte svojmu dieťaťu lepší štart do budúcnosti. Prihláste dieťa na krúžok, ktorý prebieha priamo vo vašom zariadení (MŠ, MC…) a posúva rozvoj a záujmy vášho dieťaťa.

TANEČNÍČEK

OBRATNÍĆEK

DIVADELNĆEK

VÝTVARNÍČEK

FOLKLÓRNIČEK