KONTAKTY:

Personálne oddelenie: Mgr. Dominika Marčoková, +421908943001, kruzky@animateam.sk

Ekonomické oddelenie: Mgr. Lucia Perončíková, +4210902699210, faktury@animateam.sk

Obchodné oddelenie – objednávky krúžkov, workshopov a animácií: Martin Tománek, +421908288288, kruzky@animateam.sk

Metodické oddelenie: PhDr. Miroslava Kubovová, +421904831231, metodika@animateam.sk