WORKSHOPY

Chcete deťom počas prázdnin spríjemniť deň, alebo ich potrebujete pripraviť na vystúpenie na besiedke či dňoch obce?

Vyberte si niektorý z našich workshopov kde hravou formou vedie líška Dada deti k rozvoju vo vybraných oblastiach.

ŠIKOVNÍČEK – „NOVINKA!“ deti si môžu každý deň obohatiť o jeden z našich krúžkov, preto sme sa rozhodli zahrnúť všetky krúžky do jedného týždenného workshopu- napr. pondelok folklórniček, utorok- tanečníček, streda- obratníček, štvrtok- divadelníček a piatok výtvarníček. Pri týchto hodinách deti aktívne spoznajú základ každej jednej oblasti.

TANEČNÍČEK – na konci kurzu sú deti za pomoci  lektora pripravené zatancovať základné choreografie pred divákom

OBRATNÍČEK – na konci kurzu sú deti za pomoci  lektora pripravené ukázať nielen základný pád na chrbátik (ushiro ukemi) pred publikom

VÝTVARNÍČEK – na konci kurzu sú deti za pomoci  lektora pripravené vytvoriť vernisáž pre rodičov

FOLKLÓRNIČEK – na konci kurzu sú deti za pomoci  lektora pripravené zatancovať základné folklórne choreografie pred divákom

DIVADELNÍČEK– na konci kurzu sú deti za pomoci  lektora pripravené zahrať krátke divadielko pred publikom

DRUHY WORKSHOPOV:

Týždenný t.j. 5 dňový workshop – lekcia 45 min.

Dvojtýždňový t.j. 10 dňový workshop – lekcia 45 min.

Mesačný t.j. 20 dňový intenzívny workshop – lekcia 45 min.